Phonophore teriminin tıbbi anlamı; n. Bir stetoskop şekli.