Phonopsia teriminin tıbbi anlamı; n. Ses duymanın görme duyusuna dönüşmes,i fonopsi.