Phonoreceptor teriminin tıbbi anlamı; n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.