Phoresis teriminin tıbbi anlamı; n. Elektrik akımı tesiriyle iyonların dokulara girmesi.