Phonophotography teriminin tıbbi anlamı; n. Ses dalgalarının fotoğrafla kaydedilmesi.