Phonopathy teriminin tıbbi anlamı; n. Konuşma organları hasatlığı, fonopati.