Phonomyogram teriminin tıbbi anlamı; n. Adale kasılmasından çıkan sesin grafiği.