Phorocyte teriminin tıbbi anlamı; n. Bağ dokusu hücresi.