Phorology teriminin tıbbi anlamı; n. Hastalıkların bulaşmasını inceleyen bilim dalı, foroloji.