Phose teriminin tıbbi anlamı; n. Sübjektif ışık duygusu.