Phorometer teriminin tıbbi anlamı; n. Göz ekseninin sapmasını ölçen alet.