Phorocytosis teriminin tıbbi anlamı; n. Bağ dokusu hücrelerinin aşırı artımı, forositoz.