Piitis teriminin tıbbi anlamı; n. Pia mater'in iltihabı.