Pilary teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Saç (kıl) lara ait; 2. Kıllı, tüyül.