Pileous teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Kıllı, tüylü; 2. Tüysü.