Pigmentolysis teriminin tıbbi anlamı; n. Boya (pigment) nın eriyip yokolması.