Pigmentolysin teriminin tıbbi anlamı; n. Boya (pigment) yı yokeden bir lizin.