Pileus teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Beyni yarımküresi; 2. Doğumda bazan çocuğunbaşını örten bir zar.