Pileus Ventriculi teriminin tıbbi anlamı; Duodenum'un hafif genişleme gösteren başlangıç kısmı.