Ablastemic teriminin tıbbi anlamı;

a. Filizlenme ile ilgili olmayan.

a. 1. (Biol.) Germinal değil.