Abiuret teriminin tıbbi anlamı; a. "Biuret" reaksiyonu vermeyen.