Ablation teriminin tıbbi anlamı; n. Kesme, kesip atma.