Ablactation teriminin tıbbi anlamı;

n. Sütten (memeden) kesme (çocuğu), ablaktasyon.

1. (Tıp) bir bebeğin sütten kesilmesi
2. (Fizyoloji) memelerde süt salgısının kesilmesi