Ablatio Placentae teriminin tıbbi anlamı;

Plasentanın erken ayrılması.

Ablasyon, sökme, ayrılma.