Ablate teriminin tıbbi anlamı;

v. Kesip atmak, kesmek.

1. Tıp (Bir vücut organı veya doku) işlevini kaldırmak veya yok etmek.
2. Erozyon, erime, buharlaşma veya buharlaşma ile gidermek için.