Ablepharia, Ablepharon, Ablephary teriminin tıbbi anlamı;

n. Göz kapağı yitimi (tam veya kısmî), ablefaron.

göz kapaklarının defekt veya konjenital yokluğu (kısmi veya toplam).