Albuminoreaction teriminin tıbbi anlamı; n. Albümin reaksiyonu (bu terim özellikle balgamda albümin araştırılmasına uygulanır).