Albuminimeter teriminin tıbbi anlamı; n. İdrardaki albümin miktarını ölçen alet.