Albuminate teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Albuminat: Albuminlerin çoğunlukla bazik karakterli (bizmut, deimr, manganez, civa gibi metaller ve kreozot, iktiyol kinin, tanen vs. gibi cisimler) maddelerle meydana getirdiği bileşim.