Albuminoptysis teriminin tıbbi anlamı; n. Albüminli balgam çıkarma, albüminoptizi.