Albuminoid teriminin tıbbi anlamı; a. Albümin gibi, albümine benzer, albüminsi (madde).