Albuminaturia teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda albüminat miktarının artması.