Albuminorrhea teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda albümin bulunması, albümin bulunması, albümin işeme (aşırı miktar), albümin seyelanı.