Albumin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Albumin, C720H113N213SO248: Yumurta akı, lümfa (lenf), kilüs ve diğer havyan veya bitik kökenli sıvılar ve dokularda bulunan bir protein cinsi. Albuminler suda erime ve ısı ile pıhtılaşma karakterini taşırlar. Bu bakımdan suda erimeyen, seyreltik tuz, solüsyonlarında eriyen, fakat amonyum sülfat ile doyurulunca çöken "lobülin"lerden ayırd edilirler. Tipik albuminler yumurta albumini, ovalbumin ve süt albumini, lactalbumin'dir.