Aniso teriminin tıbbi anlamı; pref. Birbirine eşit olmamak ve birbirinin aynı olmamak anlamınag elen ve kelimenin başına getirilen ek (gayrimüsavi, eşit olmayan, benzeyişsiz).