Anisochromasia teriminin tıbbi anlamı; n. Renk eşitsizliği (bir eritrositin yalnız periferik bölgenin renkli olduğu hali).