Aniseikonia teriminin tıbbi anlamı; n. Her iki gözde (ağ tabakada) oluşan hayalin çap ve şekilce aykırılık göstermesi, birbirine uymaması.