Anisergy teriminin tıbbi anlamı; n. Dolaşım sisteminin çeşitli bölgelerde kan basıncının farklı olması, anizerji.