Anion teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Anyon. İlk defa 1834'de Faraday tarafından bir öğretmen olan William Whewell'den aldığı ilham ve fikirle, negatif yüklü iyonu anlatmak üzere kullanılmış olan terim.