Aniridia teriminin tıbbi anlamı; n. İris yokluğu (doğuştan).