Anisochromia teriminin tıbbi anlamı; n. Renk eşitsizliği (eritrositlerin emoglobin eşitsizliğine bağlı olarak gösterdikleri değişik renklilik).