Anisocoria teriminin tıbbi anlamı; n. Gözbebeği eşitsizliği (çap ve şekil hakkında).