Anoderm teriminin tıbbi anlamı; n. Anus kanalı epitel kabakası, anoderm