Anochromasia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Doku veya hücrelerde mutad boyanma reaksiyonunun görülmemesi; 2. Eritrositlerde meoglobinin dış bölgeye yığılışması ile merkez kısmının renksiz (soluk) kalması hali.