Anodynia teriminin tıbbi anlamı; n. Ağrısızlık, ağrı duymamazlık.