Anodyne teriminin tıbbi anlamı; a. & n. 1. Uyuşturucu (madde); 2. Müsekkin (ilaç), ağı kesici, kloridin.