Anociassocitaion teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Crile metodu (lokal anestezinin umumi anestezi ile iştirak ettirilmesi); 2. Cerrahide şoku önlemek için zerk ve inhalasyon usullerini bir arada kullanarak şahısta tam bir analjezi meydana getirme.