Anode teriminin tıbbi anlamı; n. Pozitif elektrod. anot.