Anocutanious Line teriminin tıbbi anlamı; Ansda deri ile mukozanın birleştiği yer;