Anoesia teriminin tıbbi anlamı; n. Zihin geriliği, abdallık.